ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ (+2.3.2021)

Μὲ συγκίνηση ἀναγγέλλουμε τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ συνταξιούχου

κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου

Καραγιώρα.


Ὁ π. Κωνσταντῖνος ὑπηρέτησε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὡς Ἱερατικῶς

Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar. Διακρίθηκε γιὰ τὴν

φιλότιμη καὶ καλλίκαρπη διακονία του, τὴν ἀταλάντευτη πίστη, προπάντων δὲ

γιὰ τὴν καρτερικότητα καὶ τὴν γενναιότητά του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς

πολυετοῦς ἰώβειας δοκιμασίας τῆς ὑγείας του. Μὲ τὴν σύζυγό του Πολυξένη

ἀπέκτησαν μία θυγατέρα, τὴν Ἄννα.


Παρακαλοῦμε τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ τὸν θεοφιλῆ λαὸ τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεώς μας νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ πιστοῦ

αὐτοῦ ἐργάτου τοῦ ἀμπελῶνος Κυρίου ἐν τόπῳ φωτεινῷ καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν

οἰκείων του.


Βόννη, 3 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣADRESSE

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
53227 BONN

POSTANSCHRIFT

GRIECHISCH-ORTHODOXE
METROPOLIE VON DEUTSCHLAND


POSTFACH 30 05 55
53185 BONN
DEUTSCHLAND

SOCIAL MEDIA
  • Facebook Social Icon
  • Youtube

© 2020 Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland   - Impressum