ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗ + 18.11.2020

Μὲ συγκίνηση ἀναγγέλλουμε τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ἡρωδίωνος Ζερδαλῆ.

Ὁ π. Ἡρωδίων γεννήθηκε στὴν Βερδικοῦσα Ἐλασσῶνος τὸ 1940. Στὴν δεκαετία τοῦ 1970 μετανάστευσε στὴν τότε Δυτικὴ Γερμανία καί, παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία του, προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες ὡς ἱεροψάλτης καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἐπίτροπος στὶς πόλεις Krefeld καὶ Duisburg. Μὲ τὴν σύζυγό του Ἀναστασία ἀπέκτησαν δύο υἱούς, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Κωνσταντῖνο.


Ἀμφότερες τὶς χειροτονίες του τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αὐγουστῖνος· εἰς Διάκονον στὶς 20/2/1983 καὶ εἰς Πρεσβύτερον στὶς 6/3/1983. Ὁ π. Ἡρωδίων διετέλεσε Ἱερατικῶς Προϊστάμενος ἀρχικῶς τῆς Ἐνορίας Krefeld, Duisburg καὶ περιχώρων, ἐνῶ μετὰ τὴν διχοτόμησή της συνέχισε νὰ ὑπηρετεῖ ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Πνεύματος Krefeld. Μὲ δική του πρωτοβουλία καὶ μέριμνα ἀγοράσθηκε ὁ ἐν χρήσει σήμερα ἱερὸς ναὸς τῆς ἐνορίας καὶ οἱ πέριξ αὐτοῦ χῶροι, οἱ ὁποῖοι περιλαμβάνουν πνευματικὸ κέντρο, χώρους σταθμεύσεως ὀχημάτων καὶ ἱερατικὴ κατοικία. Παρομοίως, μὲ δική του φροντίδα, παραχωρήθηκε στοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες ὁ ἐν χρήσει σήμερα ἱερὸς ναὸς τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Duisburg. Σὲ ἀναγνώριση τῆς διακονίας, τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἐν γένει προσφορᾶς τοῦ π. Ἡρωδίωνος ὁ Ποιμενάρχης μας τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στὶς 10/6/1995.Λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία γιὰ τὸν μακαριστὸ π. Ἡρωδίωνα θὰ τελεσθεῖ σὲ στενὸ οἰκογενειακὸ κύκλο. Παρακαλοῦμε τὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ τὸν θεοφιλῆ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ ἐργάτου τοῦ ἀμπελῶνος Κυρίου ἐν τόπῳ φωτεινῷ.Βόννη, 19 Νοεμβρίου 2020

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

VERLAUTBARUNG

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland nimmt teil an den allgemeinen Bemühungen, die Lage der vom Feuer geschädigten Bewohner Griechenlands zu erleichtern und die entstandenen Schäden zu